Një vizitë tek gjinekologu

Një vizitë tek gjinekologu

Shtatzënia

Rëndësia e ndjekjes së shtatzënisë është mëse e ditur, megjithatë në raste kur po tentohet një shtatzëni në rrugë natyrale këshillohet të bëhet një kontroll paraprak tek gjinekologu. Për shëmbull mund të jetë e nevojshme marrja e vitaminave , si acidi folik, përpara shtatzënisë.