Pap testi

Pap testi

Pap testi është një procedurë ekzaminuese me anë të cilit testohet prania e qelizave kancerogjene në qafën e mitrës.

Pap testi mund të kryhet gjithashtu për të zbuluar infeksione seksualisht të transmetueshmë si psh Human Papiloma Virus (HPV) të cilat mund të mos kenë shfaqur simptoma të dukshme.

Rekomandohet që pap testi të kryhet rregullisht çdo 3 vite pas moshës 21. Materiali nga qafa e mitrës merret nga mjeku gjinekolog, është një procedurë që zgjat rreth 15 minuta dhe pa dhimbje.

Për të kryer pap testin pranë nesh, ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar