PASI PRITET KORDONI I KËRTHIZËS

PASI PRITET KORDONI I KËRTHIZËS

Menjëherë pas lindjes, mjeku neonatolog kontrollon fëmijën dhe vlerëspn 5 parametra: ngjyrën, forcën muskulore, rrahjet e zemrës, frymëmarjen dhe reflekset.

Nëse gjithçka është mirë dhe fëmija qan e merr frymë rregullisht, ai vendoset mbi barkun e nënës. Në rastet kur ka nderlikime, ai dërgohet në repartin përkatës.