PGD

PGD

PGD është një test gjenetik i cili i mundëson çifteve me një sëmundje gjenetike të kenë pasardhës  të shëndetshëm.

Është një test që përformohet para implantimit të embrionit në mitër dhe kryhet gjatë procedurave të fertilizimit in vitro.  Testi ndihmon në identifikimin e çrregullimit të një gjeni të vetëm tek embrioni.

PGD cili kryhet me marrjen e disa qelizave nga embrionet. Në këtë mënyrë zgjidhen vetëm embrionet e shëndetshme për arritjen e një shtatzënie dhe shmangen sëmundje gjenetike që rrezikojnë ti kalojë fetusit të ardhshëm.

Për më tepër informacione mbi procedurat e fertilizimit in vitro dhe PGD, ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.

#klinikaGliozheni #përseGliozheni #abortet #fekondimiinvitro #anomalikromozomike #gjenetikadhepasardhësit #shëndetsi #informacione