Placenta

Placenta

Njëherë shtatzënë, trupi i femrës fillon të zhvillojë një organ totalisht të ri dhe të përkohshëm që quhet placentë. Megjithëse zhvillohet në mitër, në krijimin e saj kontribojnë qeliza nga embrioni i implantuar prandaj quhet një organ feto-maternal dhe është shëmbull i komunikimi të mrekullueshëm nënë- fëmijë.