Punët e shtëpisë

Punët e shtëpisë

Megjithë dëshirën për të sistemuar sa më pastër dhe më mire “folezën” e ardhshme të bebit tuaj, bëni kujdes.

Disa punë shtëpie duhet të shmangen nga gratë shtatzëna, për shëmbull:

– Lëvizja e mobiljeve të rënda.

– Pastrimi i mbetjeve të kafshëve.

– Përdorimi i insekticideve në formë spray.

– Qëndrimi në ambjentet e shtëpisë gjatë lyerjes së mureve.