Rëndësia e një kontrolli të përgjithshëm përpara mbetjes shtatzënë

Rëndësia e një kontrolli të përgjithshëm përpara mbetjes shtatzënë

Zakonisht një kontroll i përgjithshëm (Check-up) nuk është i domosdoshën nëqoftëse gëzoni shëndet të mirë, por rekomandohen gjithsesi të kryhen paraprakisht disa ekzaminime si:

– PAP-test (trajtimi patologjive të qafës së mitrës duhet nisur dhe përfunduar përpara fillimit të një shtatzënie)

– Imunizimi ndaj fruthit  (nëse nuk është bërë do të ishte mirë të vaksinoheshit më parë)

-Analiza e toxoplasmozës (e këshillueshme)

Gjinekologu juaj mund t’ju rekomandojë dhe analiza të tjera bazuar në rastin tuaj specifik.