Rrezik aborti

Rrezik aborti

Në varësi të shkakut që shton rrezikun e abortit rekomandohet dhe zgjidhja.

  • Për paaftësi të qafës të mitrës për të mbajtur barren, rekomandohet të bëhet qepja e saj në tremujorin e dytë ose të vendoset një unazë silikoni, për të mos lejuar hapjen.
  • Kur ka anomali të mitrës si për shëmbull septum, rekomandohet prerja e tij,  për të krijuar një hapësirë më të madhe brenda mitrës.
  • Kur ka infeksion , atëhere mund të jepet një trajtim me antibiotikë  për të parandaluar abortin.
  • Kur ka probleme të lidhura me faktorët e koagulimit të gjakut, jepen antikoagulantë.
  • Kur nuk është e mundur të gjendet një shkak, jepen medikamente  që qetësojnë  tkurrjet e mitrës.