Rripi i sigurimit

Rripi i sigurimit

Fakti që jeni shtatzënë nuk do të thotë që nuk duhet të vendosni rripin e sigurimit.  Ndërkohë gjatë udhëtimit duhet të keni kujdes që:

– Asnjëherë të mos e vendosni rripin mbi bark, por kalojeni poshtë tij.

– Mbajeni sediljen sa më drejt, meqënëse  sa më pak të jeni të mbështetura, aq më e ulët është mundësia që rripi të shtrëngojë  mitrën, në rastin e një përplasjeje.

– Nëqoftëse jeni ulur në sediljet  para, shtyjini ato sa më mbrapa, për tu ulur sa më larg airbag-ut.