Sa mund të zgjatë lindja?

Sa mund të zgjatë lindja?

Kjo ka veçori individuale dhe është e vështirë  të japësh kufij të saktë kohorë. Në rastin e fëmijës së parë zgjat mesatarisht 8-12 orë. Lindja e dytë është më e shpejtë.  Megjithatë, në mjekësi ka kufij normalë për fazat e lindjes, jashtë të cilave duhet ndërhyrë.