SËMUNDJET KROMOZOMALE DHE ABORTET

SËMUNDJET KROMOZOMALE DHE ABORTET

Përafërsisht 15% -20% e shtatzënive të njohura klinikisht përfundojnë në abort spontan. Në 4 -8% të çifteve me humbje të përsëritur të shtatzënisë, të paktën njëri nga partnerët ka anomali kromozomike. Pasojat klinike të këtyre anormalive përfshijnë sterilitetin, abortet e përsëritura dhe lindjen e fëmijëve me sëmundje gjenetike dhe keqformime.
Këto lloj anomalish mund të diagnostikohen gjatë procedurave të fekondimit in vitro duke përdorur një teknikë të specializuar të quajtur PGT dhe në këtë mënyrë sigurohet një shtatzëni me fetus të shëndetshëm.
PGT është një test gjenetik i cili kryhet me marrjen e disa qelizave nga embrionet. Në këtë mënyrë zgjidhen vetëm embrionet e shëndetshme për arritjen e një shtatzënie dhe shmangen sëmundje gjenetike që rrezikojnë ti kalojë fetusit të ardhshëm.
Për më tepër informacione mbi procedurat e fertilizimit in vitro dhe PGD, ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.