Shërbimet Gjinekologjike në Klinikën Gliozheni

Shërbimet Gjinekologjike në Klinikën Gliozheni

Shërbimet Gjinekologjike në Klinikën Gliozheni
Në këtë kuadër Klinika ofron:⠀

-Ekografi gjinekologjike⠀
-Ekografi të gjirit⠀
-Vizita dhe konsulta gjinekologjike për planifikimin e një shtatzënie, për sëmundje seksualisht të transmetueshme, për menopauzë dhe për probleme endokrino – gjinekologjike.⠀
-Pap-Test⠀
-Biopsi⠀
-Konizim⠀