Shërbimet gjinekologjike

Shërbimet gjinekologjike

Vajzat dhe gratë mund të gjejë pranë Klinikës Gliozheni mbështetjen e nevojshme gjatë çdo faze të jetës së tyre duke filluar nga puberteti, adoleshenca, lindja e fëmijëve dhe jeta riprodhuese, menopauza dhe postmenopauza.

Ne ju ofrojmë shërbim të kualifikuar nga një staf profesional, të  cilët asistohen nga aparatura moderne. Secila nga fazat e mësipërme ka problemet e saj specifike prandaj meriton vëmendjen e duhur dhe ndjekjen e personalizuar.

Në këtë kuadër ne ju vijmë në ndihmë me shërbimet e mëposhtme:

  • EKOGRAFI
  • VIZITA DHE KONSULTA GJINEKOLOGJIKE
  • KONTRACEPSION
  • TRAJTIM PËR SST OSE PROBLEME ENDOKRINO-GJINEKOLOGJIKE
  • NDJEKJE GJATË MENOPAUZËS
  • PAP TEST
  • BIOPSI
  • HISTEROSKOPI