Shtatzënia biokimike

Shtatzënia biokimike

Shtatzënia biokimike është humbja e shtatzënisë përpara javës së 5-të dhe shoqërohet me rritje jo progresive të vlerave të hormonit B-HCG.
Quhet biokimike sepse vlerësohet nga një analizë gjaku por nuk arrihet të shikohet me anë të ekografisë.
Por nëse shihet sakusi nëpërmjet ekografisë dhe nuk dëgjohen rrahjet e zemrës kjo shtatzëni quhet blight ovum.