Shtatzënia biokimike

Shtatzënia biokimike

Shtatzënia biokimike është cilësuar si një përfundim i hershëm i zhvillimit embrionik dhe shpesh ngatërrohet me gjakderdhjen menstruale.

Ky lloj aborti ndodh në ditët e para të shtatzënisë.

Është e vështirë të gjesh shkakun e një ndërprerjeje shtatzënie por disa nga mekanizmat më të shpeshtë të shtatzënisë biokimike janë:

– Anomalitë gjenetike të embrionit

– Një stil jetese jo i shëndetshëm

– Konsumimi i alkoolit apo duhanit

– Keqformimet uterine

– Infeksionet

Ndërprerja e një shtatzënie mund të ndodhë edhe për shkaqe të pashpjegueshme dhe gjithashtu kjo ngjarje nuk tregon se kemi domosdoshmërisht probleme të infertilitetit.