Shtatzënia jashtë mitrës

Shtatzënia jashtë mitrës

Shtatzënia jashtë mitrës ndodh kur një vezë e fertilizuar implantohet jashtë uterusit.

Më shpesh ndodh në tubat e falopit (quhet shtatzëni tubare) por mund të implantohet edhe në qafën e mitrës apo në rajonin abdominal.

Simptomat janë:

  • Dhimbje në njërën anë të abdomenit
  • Të përziera dhe marrje mendsh
  • Rritje të ulët të vlerave të hCG

Shtatzënitë jashtë mitre mund të shkaktojnë komplikacione për gruan shtatzënë. Në rast se lihet pa u trajtuar një shtatzëni jashtë mitre do të rritej dhe do shkaktonte rupturë të tubit të falopit dhe gjakderdhje.