Shtatzënitë e rrezikshme

Shtatzënitë e rrezikshme

Nëse jeni shtatzënë, ndjekja e duhur e prenatale është jetike për shëndetin e bebit tuaj. Një pjesë e këtij kujdesi prenatal është monitorimi i shtatzënisë me rrezik të lartë.

Në përgjithësi, rreth 8% e të gjitha shtatzënive kanë disa komplikacione të cilat nëse nuk trajtohen në mënyrën e duhur mund të jenë të dëmshme për nënën dhe fëmijën.

Disa nga faktorët e rrezikut në shtatzëni janë:
• Mosha
• Stili i jetesës
• Kirurgjitë e mëparshme
• Komplikacionet gjatë shtatzënisë