Shtimi në peshë gjatë shtatzënisë

Shtimi në peshë gjatë shtatzënisë

Shtimi në peshë varet nga konstrukti fizik. Një rritje midis 8-12 kg quhet normale. Ka një variacion të gjërë individual, që lidhet edhe me peshën e gruas para shtatzënisë. Në shtatzëninë binjake, shtesa mund të jetë deri në 15 kg.

Rritja në peshë duhet të jetë graduale dhe e kontrolluar me kujdes gjatë gjithë shtatzënisë.