SHTIMI NË PESHË I SHTATZËNËS. A DO TË JETË DHE BEBI I SHËNDOSHË ?

SHTIMI NË PESHË I SHTATZËNËS. A DO TË JETË DHE BEBI I SHËNDOSHË ?

Kur nëna shton shumë në peshë gjatë shtatzënisë  nuk është e thënë që dhe fëmija do të jetë i shëndoshë.

Përkundrazi mund të ndodhë që fëmija të shtojë më pak seç duhet në peshë, nëse nëna merr peshë të tepruar si rezultat i prishjes së këmbimeve nënë-fetus nëpërmjet placentës.

Pra, që bebi të jetë mbi të gjitha i shëndetshëm dhe jo i shëndoshë apo i keqyshqyer duhet që nëna të tregojë sa më shumë kujdes për peshën gjatë shtatzënisë.

Vetëm në rastin  e diabetit të shtatzënisë, të njëjtët faktorë që çojnë  në rritjen e peshës së nënës japin edhe rritjen e peshës së fëmijës.