Si mund ta llogaris moshën e shtatzënisë ?

Si mund ta llogaris moshën e shtatzënisë ?

Llogaritja e  moshës  së  shtatzënisë bëhet duke u bazuar në  datën e  menstruacioneve të fundit. Kjo  për faktin  se, shpesh, data e saktë e  konceptimit  nuk dihet, ndërkohë  që data e ardhjes  së menstruacioneve fiksohet.

Megjithëse dihet që fekondimi  ndodh pas ovulacionit, pra rreth mesit  të ciklit, mosha e shtatzënisë  llogaritet  nga dita e parë e menstruacioneve të fundit  (pra ka një diferencë  prej dy javësh  më shumë  midis moshës  së shtatzënisë dhe  asaj fetale).

Ekziston dhe një formulë  e vjetër  obstretikale, që lejon gjetjen  e datës  së lindjes së fëmijës. Në bazë të kësaj formule, ditës së parë  të  menstruacioneve të fundit  i shtohen 7 ditë dhe pastaj  i hiqen  tre muaj (përshëmbull, menstruacionet  më 13 nëntor, lindja më 20 gusht).