Spermograma

Spermograma

Analiza e spermës, e quajtur ndryshe spermogramë, mat parametrat e materialit seminal.

Kontrolli i cilësisë së spermës  tregon rrjedhimisht edhe potencialin riprodhues të mashkullit.

Çdokush mund ta kryejë këtë analizë, veçanërisht kur po planifikohet një shtatzëni. Pacienti duhet të ketë 3-4 ditë pa pasur ejakulacion (astinencë) kur të paraqitet për të bërë analizën.

Parametrat kryesorë që maten gjatë analizës janë:

-Përqëndrimi i spermatozoidëve – Të jetë më i madh se 15 milion/mililitër.

-Volumi i materialit seminal – Të jetë më i madh se 1.5 mililitër.

-Lëvizshmëria – Lëvizshmëria totale e spermatozoidëve të jetë mbi 40% dhe mbi 32 % e atyre që lëvizin në mënyrë lineare.

-Morfologjia – Përqindja e spermatozoidëve të cilësuar me formë normale pas ekzaminimit duhet të jetë mbi 4%.

Nëse jeni të interesuar për të kryer këtë analizë dhe për të marrë shpjegimet e nevojshme pas rezultatit, mund të paraqiteni pranë klinikës sonë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 15.00 -18.30.