albania Tag

Ne jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë që kanë shërbimet tona në fushën e gjinekologjisë, obstetrikës dhe infertilitetit, në jetën e pacientëve. Përkushtimi jonë për t’ju ofruar atyre mbështetje dhe mirëkuptim, përveç profesionalizmit të garantuar, është maksimal. Një nga cilësitë e stafit të klinikës Gliozheni është komunikimi...

Klinika jonë prej vitit 2016 është transferuar në ambiente të reja dhe moderne, ku jemi përpjekur që të krijojmë kushte sa më të mira për pacientët tanë. Përveç profesionalizmit dhe përkushtimit me të cilët synojmë t’ju shërbejmë pacientëve, për ne është e rëndësishme që ata të...