biopsiembrionale Tag

Biopsia embrionale është një procedurë që lejon identifikimin e anomalive gjenetike në embrionet e krijuara nëpërmjet fekondimit in vitro, përpara se këto embrione të transferohen në mitrën e gruas. Nëpërmjet kësaj analize, disa qeliza shkëputen kur embrioni ka arritur stadin e blastocistit me qëllim analizimin e...

Në video tregohen momente nga puna në laboratorin tonë të fekondimit in vitro gjatë proçedurës së biopsisë embrionale. Kjo nënkupton shkëputjen e disa qelizave kur embrioni ka arritur stadin e blastocistit me qëllim analizimin e materialit gjenetik në brendësi. Marrja e këtyre qelizave në mënyrën e duhur...