biopsitestikulare Tag

Biopsia testikulare është një metodë që i vjen në ndihmë të gjithë meshkujve të cilët paraqesin azoospermi, pra mungesë totale e spermatozoidëve në ejakulat pas analizës së spermogramës.Biopsia është një procedurë që nuk shkakton shumë dhimbje tek pacienti, ka kohë të shpejtë shërimi dhe ndërhyrja...

Biopsia testikulare (në klinikën tonë aplikohet teknika e aspirimit testikular të spermatozoidëve-TESA) është një metodë që i vjen në ndihmë të gjithë meshkujve të cilët paraqesin azoospermi, pra mungesë totale e spermatozoidëve në spermë, pasi kryhet analiza e spermogramës. Ka dy arsye pse në ejakulat mund...