dhuronshpresë Tag

Vezët e dhuruara janë zgjidhja e vetme për ato gra që e kanë të pamundur të prodhojnë vezë me cilësi të mirë dhe që për rrjedhojë nuk arrijnë dot spontanisht një shtatzëni. Për tu bërë dhuruese vezësh mjafton që : - Të jeni midis 18 dhe 35...

Pamundësia për të prodhuar vezë ose prodhimi i tyre me një cilësi të ulët është një nga shkaqet e infertilitetit femëror. Megjithatë gruaja mundet gjithsesi të arrijë një shtatzëni. Kjo mund të arrihet duke u ndihmuar nga një grua tjetër, e cila mund ti dhurojë vezët...