diagnozëinfertiliteti Tag

Biopsia testikulare (në klinikën tonë aplikohet teknika e aspirimit testikular të spermatozoidëve-TESA) është një metodë që i vjen në ndihmë të gjithë meshkujve të cilët paraqesin azoospermi, pra mungesë totale e spermatozoidëve në spermë, pasi kryhet analiza e spermogramës. Ka dy arsye pse në ejakulat mund...

Analiza e spermës, e quajtur ndryshe spermogramë, mat parametrat e materialit seminal. Kontrolli i cilësisë së spermës  tregon rrjedhimisht edhe potencialin riprodhues të mashkullit. Çdokush mund ta kryejë këtë analizë, veçanërisht kur po planifikohet një shtatzëni. Pacienti duhet të ketë 3-4 ditë pa pasur ejakulacion (astinencë) kur...

Rezerva ovariane tregon kapacitetin e vezoreve për të prodhuar vezë. Sigurisht që numri i vezëve ka rëndësinë e vet, por nga ana tjetër edhe cilësia e vezëve është e rëndësishme. Çka ndodh me kalimin e kohës është zvogëlimi si i numrit të vezëve në mënyrë drastike...

Emërtimi i endometriozës vjen nga endometriumi. Ky ind rrethon mitrën nga brenda dhe në qoftë se gruaja nuk është shtatzënë ai çdo muaj shkatërrohet dhe del jashtë me menstruacionet. Tek një grua me endometriozë, indi i cili duket si endometrial gjendet jashtë mitrës, brenda kavitetit...

Ka raste kur mashkulli paraqet një azoospermi, mungesë totale e spermatozoideve në spermë, pasi kryen analizën e spermiogramës. Arsyeja mund të jetë se spermatozoidët nuk prodhohen nga testikujt ose ka një bllokim të kanaleve që i transportojnë ato. Në rastin e dytë, kjo mund të jetë shkaktuar...

Histeroskopia është një proçedurë e cila e lejon mjekun të shohë në brendësi të mitrës për të diagnostikuar ose trajtuar patologji të mitrës. Për shëmbull defektet e lindura të mitrës, septumet, polipet endometriale, myomat apo perdet uterine. Përdorimi me qëllim diagnostikues bëhet edhe në rastet kur...