embrione Tag

Teknika e FIV-ET është një mundësi për të zgjidhur problemin e infertilitetit në çift. Gjatë FIV-ET, veza merret jashtë trupit të gruas nëpërmjet aspirimit dhe bashkohet me spermatozoidët e bashkëshortit në kushte laboratorike dhe mbahen në inkubator. Qëndrimi në inkubator siguron kushte të ngjashme me ato në...

Kur një çift i nënshtrohet procedurave të fertilizimit in vitro, finalizimi i gjithë procesit është transferimi i një ose dy embrioneve në uterusin e gruas. Në rast se krijohen shumë embrione të një cilësie të lartë, ata që nuk transferohen mund të ruhen në ngrirje në...

Në foto paraqiten dy embrione në ditë të tretë të fotografuara nëpërmjet kamerës së instaluar në invertoskop. Invertoskopi është mikroskopi nën të cilin kryhet proçesi i bashkimit të vezëve me spermatozoidët në laborator. Në këtë fazë të zhvillimit embrionet janë gati për tu transferuar. Qelizat e...