fetus Tag

Astma është një sëmundje kronike që prek funksionimin e mushkërisë. Gjatë shtatzënisë astma ka një impakt në shëndetin e nënës dhe fetusit. Nëse nuk trajtohet, astma mund të rrisë rrezikun e problemeve të ndryshme duke përfshirë: - Një ndërlikim shtatzënie që karakterizohet nga presioni i lartë i...

Periudha fetale përfshin periudhën nga java e 12-të deri në atë të  40-të të shtatzënisë. Fetusi duke qënë më i rritur mbrohet më mirë ndaj ekspozimeve mjedisore, potencialisht të dëmshme,  ndryshe nga  embrioni. Në fillimin të kësaj faze, ai zakonisht është rreth 30 milimetra në gjatësi dhe...

Deri në javën e 9-të koka  dhe trupi nuk janë në proporcion. Truri dhe koka rriten më shpejt se pjesa tjetër e trupit. Përveç kësaj, edhe pjesa e pasme e kokës zhvillohet më shpejt se pjesa ballore; kjo është  arsyeja përse koka rezulton e përkulur...