fetusishëndetshëm Tag

Për shumë prindër të shohin fëmijën e tyre në një ekografi 4D është një përvojë shumë e bukur. Ekografia 4D shërben si plotësuese e ekzaminimeve 3D dhe 2D me imazhe që merren në kohë reale, pra në lëvizje. Avantazhet kryesore të përdorimit të saj përfshijnë  vlerësimin...