histerosalpinografia Tag

Kolposkopia është teknika që përdoret për të vërejtur praninë e qelizave kanceroze në qafën e mitrës, vaginë apo në vulvë. Një instrument i quajtur kolposkop paraqet një pamje të zmadhuar të indit në cerviks, vaginë apo në vulvë. Gjatë kolposkopisë, mjeku mund të kryejë biopsinë e qelizave jonormale dhe të vendoset diagnoza e indit të marrë. Kolposkopia mund të përdoret për të diagnostikuar: - Lythat gjenitale - Inflamacioni i qafës së mitrës - Ndryshimet prekanceroze në indet e qafës së mitrës - Ndryshimet  prekanceroze në indin e vaginës - Ndryshimet prekanceroze të vulvës Kolposkopia është një procedurë e sigurt që mbart shumë pak rreziqe. Këtë ekzaminim mund ta kryeni pranë klinikës tonë, për më tepër informacione kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32  dhe cel. +355 67 27 33 333.    ...

Histeroskopia është proçedura që shërben për ekzaminimin e kavitetit uterin, tubat e falopit dhe kanalin e qafës së mitrës. Kjo proçedurë realizohet me anë të histeroskopit i cili është i pajisur me kamera për të përftuar pamjen e mureve të mitrës dhe imazhe të cilat lejojnë...

HSG –ja është një ekzaminim imazherik , i cili shërben për të parë dhe vlerësuar nëse tubat e Fallopit janë të hapur dhe për të evidentuar nëse kaviteti uterin është normal. Histerosalpinografia realizohet në një kohë të shkurtër, rreth 5 minuta dhe në periudhën pas përfundimit...