infertiliteti Tag

Klinika jonë prej vitit 2016 është transferuar në ambiente të reja dhe moderne, ku jemi përpjekur që të krijojmë kushte sa më të mira për pacientët tanë. Përveç profesionalizmit dhe përkushtimit me të cilët synojmë t’ju shërbejmë pacientëve, për ne është e rëndësishme që ata të...

Mbipesha dhe obeziteti kanë ndikim të madh në shëndetin riprodhues. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, indeksi i mases trupore më i madh ose i barabartë me 25 kg/m2, konsiderohet si mbipeshë, kurse ai më i madh se 30 kg/m2  si obezitet. BMI-ja llogaritet duke pjestuar peshën me...

A mund të ushtrohet gjatë nëntë muajve të shtatëzanisë?⠀ ⠀ Ushtrimet joga për shtatzënat janë kombinime të ushtrimeve për forcim të trupit. Në këtë mënyrë rritet fuqia dhe qëndrueshmëria, prandaj ky është një ushtrim i përkryer i cili ju pregatit për nevoja fizike, emocionale dhe mendore të...