inkubator Tag

Teknika e FIV-ET është një mundësi për të zgjidhur problemin e infertilitetit në çift. Gjatë FIV-ET, veza merret jashtë trupit të gruas nëpërmjet aspirimit dhe bashkohet me spermatozoidët e bashkëshortit në kushte laboratorike dhe mbahen në inkubator. Qëndrimi në inkubator siguron kushte të ngjashme me ato në...

Në foto tregohet një nga inkubatorët e laboratorit tonë të fekondimit me teknologji moderne, i cili mundëson kushte ideale për zhvillimin e embrioneve.