invertoskop Tag

Cilësia e mirë e  spermës dhe e vezëve bëjnë të mundur krijimin e një embrioni të shëndetshëm. Nevojitet që të bëhet maksimumi për të përzgjedhur nga miliona spermatozoidë, më të mirët për të fertilizuar vezët të cilat janë të pakta në numër. Teknikat që përdoren për këtë...

Në foto paraqiten dy embrione në ditë të tretë të fotografuara nëpërmjet kamerës së instaluar në invertoskop. Invertoskopi është mikroskopi nën të cilin kryhet proçesi i bashkimit të vezëve me spermatozoidët në laborator. Në këtë fazë të zhvillimit embrionet janë gati për tu transferuar. Qelizat e...