invitro Tag

Assisted hatching është një procedurë e fertilizimit in vitro (FIV) e cila lehtëson daljen e embrionit nga ‘zhgualli’ që e rrethon duke ndihmuar në procesin e implantimit. Embrioni përreth vetes ka një shtresë të quajtur zona pelucide (ZP). Pas largimit të saj realizohet kontakti i drejtpërdrejtë i...

Disa nga arsyet përse një burrë do të ngrijë materialin e tij seminal janë: -Do ti nënshtrohet një vazektomie -Do i nënshtrohet trajtimeve si kimioterapia -Ka një gjendje shëndetsore e cila mund të çojë në infertilitet -Ka vështirësi në ejakulim në ditën e marrjes së vezëve gjatë teknikave të...

ICSI (Intra-cytoplasmic sperm injection) është një procedurë që u zhvillua për ti ardhur në ndihmë teknikave të fertilizimit të asistuar veçanërisht kur cilësia e materialit seminal është e ulët. Më anë të kësaj metode embriologu përzgjedh spermatozoidët më të përshtatshëm duke vlerësuar morfologjinë dhe lëvizshmërinë e...

Apirimi testikular është një procedurë mjekësore e thjeshtë dhe pa dhimbje që  mundëson marrjen e materialit seminal nga testikujt për tu përdorur për procedurat e fertilizimit in vitro - FIV. Kjo procedurë kryhet tek meshkujt të cilët nuk mund të ejakulojnë, kane kryer vazektomi  apo...

Endometrioza është një çrregullim në të cilin indi në pjesën e brendshme të uterusit rritet jashtë kavitetit uterin. Ajo mundet të shkaktoj problematika të sistemit riprodhues dhe infertilitet. Kur endometrioza prek ovaret dhe tubat e falopit, nuk lejon vezën që të udhëtojë drejt uterusit dhe të implantohet...

PGS përdoret në ciklin e fertilizimit in vitro (FIV) për të analizuar kromozomet e embrioneve përpara se të transferohen në mitër. Qëllimet e testimit janë: -Të rrisë shanset e një shtatzënie -Të ulë rrezikun e aborteve -Të transferohen vetëm embrione të shëndetëshme gjenetikisht Embrionit që analizohet, i merren vetëm pak...

Etapat që i nënshtrohet çifti gjatë fertilizimit in vitro janë: 1. Konsulenca me mjekun, mbledhja e anamnezës dhe diskutimi mbi trajtimin më të përshtatshëm të fekondimit të asistuar. 2. Stimulimi i vezoreve me anë të medikamenteve nga 8-14 ditë, për të nxitur rritjen e sa më shumë...

Assisted hatching është një procedurë laboratorike që kryhet gjatë teknikës së fertilizimit in vitro. Gjatë zhvillimit, embrionet e krijuar në laboratorin e FIV rrethohen nga një shtresë e quajtur zona pelucide. Në rrugë natyrale, embrioni e largon vetë këtë shtresë gjatë rritjes, por për të rritur shanset...

Përdorimi i materialit seminal të një donori mundëson shtatzëninë në një çift ku partneri ka probleme me infertilitetin apo ka probleme gjenetike të trashëgueshme dhe nuk prodhon spermatozoidë. Gjithashtu teknika e fertilizimit in vitro me donator të materialit seminal kryhet edhe për gratë të cilat nuk...

Ngrirja e vezëve mund të jetë një opsion nëse gruaja nuk është gati për të patur një fëmijë por dëshiron një shtatzëni në një moment të mëvonshëm. Ndryshe nga ngrirja e embrioneve, për ruajtjen e vezëve nuk kërkohet material seminal dhe nuk nevojiten të jenë të...