kanceriiqafësëmitrës Tag

Kanceri i qafës së mitrës shkaktohet nga virusi HPV, human papillomavirus. Infeksioni nga HPV është njëkohësisht dhe sëmundja seksualisht e transmetushme më e përhapur sot në botë. Ka gjithësej 40 tipe të HPV prej të cilëve vetëm disa shkaktojnë kancer. Ndërgjegjësimi ndaj kancerit të qafës së mitrës...

Kanceri i qafës së mitrës zë vendin e katërt në botë përsa i përket përhapjes. Qafa e mitrës është pjesa më e poshtme e mitrës e cila hapet më tej në vaginë. Kanceri ndodh kur qeliza jonormale fillojnë të rriten në mënyrë të pakontrolluar.