kanceriiqafëssëmitrës Tag

Pap testi është një ekzaminim që shërben për të testuar praninë e kancerit të qafës së mitrës tek gratë. Konstatimi i hershëm i qelizave kancerogjene rrit mundësinë e kurimit. Gjithashtu Pap testi detekton ndryshimet në qelizat kancerogjene të cilat tregojnë për zhvillimin e kancerit cervikal. Në...

Pap testi është një procedurë ekzaminuese me anë të cilit testohet prania e qelizave kancerogjene në qafën e mitrës. Pap testi mund të kryhet gjithashtu për të zbuluar infeksione seksualisht të transmetueshmë si psh Human Papiloma Virus (HPV). Infeksionet dhe qelizat jonormale mund të jenë të pranishme,...