kontrollimitrës Tag

Emërtimi i endometriozës vjen nga endometriumi. Ky ind rrethon mitrën nga brenda dhe në qoftë se gruaja nuk është shtatzënë ai çdo muaj shkatërrohet dhe del jashtë me menstruacionet. Tek një grua me endometriozë, indi i cili duket si endometrial gjendet jashtë mitrës, brenda kavitetit...

Histeroskopia është një proçedurë e cila e lejon mjekun të shohë në brendësi të mitrës për të diagnostikuar ose trajtuar patologji të mitrës. Për shëmbull defektet e lindura të mitrës, septumet, polipet endometriale, myomat apo perdet uterine. Përdorimi me qëllim diagnostikues bëhet edhe në rastet kur...