kujdesindajgruas Tag

Histeroskopia  (HSC) është një procedurë e sigurtë që përdoret për të ekzaminuar pjesën e brendshme të mitrës, nëpërmjet kalimit të histeroskopit përmes vaginës dhe cerviksit. HSC-ja përdoret për të diagnostikuar fibromyoma submukoze, polipet, anomali uterine si septum uterin apo siniechi si dhe për të bërë ndërhyrje...

Klinika Gliozheni ofron :⠀ -Analiza Hormonale⠀ -Analiza të ndryshme biokimike⠀ (gjak komplet, urinë komplet, glicemi, azotemi etj)⠀ -Ekzaminime ⠀ (ekografi 4D, Ekografi abd, ekografi gjiri, pap-test, konsult, etj)⠀ ⠀...