kuriozitetdheinformacion Tag

Në popullatën tonë rreth 8 në 1000 janë shtatzëni binjakësh jo identikë. Shtatzania  e “dyfishtë” ndodh kur vezoret lëshojnë jo vetëm një vezë si zakonisht, por dy dhe që të dyja vezët fertilizohen nga dy spermatozoidë të ndryshëm. Për këtë arsye dhe gjinia e binjakëve jo...

Binjakët identikë krijohen kur veza e fertilizuar ndahet  në ditët e para të zhvillimit, për të dhënë dy embrione. Embrionet  ndajnë të njëjtin material gjenetik. Por, duke qënë se tiparet, përveçse nga gjenet varen edhe nga shumë faktorë të tjerë të jashtëm mjedisorë, binjakët “identikë” megjithëse...