laser Tag

Assisted hatching është një procedurë që përdoret në teknikën e fertilizimit in vitro (FIV). Kjo teknikë rrit mundësinë për implantim dhe rrit shanset e një shtatzënie. Përreth vezës së pafertilizuar ekziston një mbështjellje glikoproteinike që mbron vezën dhe rregullon fertilizimin pas penetrimit të spermatozoidit e cila...

Assisted hatching është një procedurë që mund të aplikohet në pacientët që i nënshtrohen procedurave të Fertilizimit In Vitro. Embrionet rrethohen nga një shtresë qelizore e quajtur zona pellucide, e cila ka rol mbrojtës për embrionin. Që embrioni të implantohet në uterus dhe të zhvillohet...