lindjaefëmijëve Tag

Ne vlerësojmë rëndësinë e madhe që ka shëndeti i gruas në të gjitha fazat e saj të jetës, duke filluar nga puberteti, adoleshenca, lindja e fëmijëve dhe jeta riprodhuese, menopauza dhe postmenopauza. Secila prej këtyre periudhave mundet të ketë probleme apo nevoja specifike dhe Klinika jonë...

Ne vlerësojmë rëndësinë e madhe që ka shëndeti seksual dhe riprodhues i gruas për jetën e saj. Ky shëndet nuk ka të bëjë vetëm me mirëqënien e përditshme të gruas, por me çdo fazë të jetës së saj, duke filluar nga puberteti, adoleshenca, lindja e...