lindje Tag

Këshillohet  që të flitet me gjinekologun  dhe shkohet në spital atëhere kur: - Ka  tkurrje janë të rregullta, të dhimbshme, të paktën me një interval 15-20 minuta njëra nga tjetra. - I kanë plasur membranat. - Në rast hemoragjie . - Ndjen dhimbje të forta, pa tkurrje dhe nuk...

Kjo lindje është një ndërhyrje kirurgjikale për të nxjerrë fëmijën nga mitra nëpërmjet një prerjeje që bëhet në barkun e nënës. Gjinekologu do të vendosë nëse lindja do të përfundojë me operacion cezarian ose jo. Ky vendim merret atëherë kur lindja me rrugë vaginale është...