lindjetëshëndetshme Tag

Në popullatën tonë rreth 8 në 1000 janë shtatzëni binjakësh jo identikë. Shtatzania  e “dyfishtë” ndodh kur vezoret lëshojnë jo vetëm një vezë si zakonisht, por dy dhe që të dyja vezët fertilizohen nga dy spermatozoidë të ndryshëm. Për këtë arsye dhe gjinia e binjakëve jo...

Binjakët identikë krijohen kur veza e fertilizuar ndahet  në ditët e para të zhvillimit, për të dhënë dy embrione. Embrionet  ndajnë të njëjtin material gjenetik. Por, duke qënë se tiparet, përveçse nga gjenet varen edhe nga shumë faktorë të tjerë të jashtëm mjedisorë, binjakët “identikë” megjithëse...

Kordoni dhe gjaku që gjendet në kordonin umbelikal, mund të ruhen me qëllim që të përdoren nga vetë fëmija në rast nevoje në të ardhmen ose t’u dhurohen pacientëve që mund të kenë nevojë. Ato përmbajnë disa qeliza me aftësi të mëdha ripërtëritëse, që quhen qelizat...

Fëmija në mitrën e nënës “noton” në lëngun amniotik, në brendësi të dhomëzës membranoze që e mbështjell.

NIPT (Noninvasive  Prenatal Testing) është një mënyrë testimi për çrregullime gjenetike të mundshme tek fetusi. NIPT arrin të analizojë ADN-në fetale, e cila qarkullon në gjakun e nënës.