marrjaevezëve Tag

Në video tregohen momente nga marrja e vezëve. Gjatë fekondimit in vitro gruaja i nënshtrohet paraprakisht stimulimit hormonal të personalizuar, për të rritur sa më shumë vezë. Procedura kryhet në bashkëpunim midis mjekëve në sallën operatore dhe biologëve në laboratorin ngjitur. Mjekët aspirojnë folikujt në brendësi të...

 Gjatë fekondimit in vitro është e rëndësishme marrja e më shumë se një veze nga gruaja duke mundësuar përzgjedhjen e tyre dhe krijimin e më shumë se një embrioni, gjë që çon rrjedhimisht  edhe në përzgjedhjen e embrioneve me cilësi më të mirë, për tu...