monitorimivazhdueshëm Tag

Gjatë shtatzënisë ndodhin ndryshime fizike dhe psikologjike, që lidhen me gjëndjen e re të organizmit, me stresin, përgjegjësinë dhe ankthin për beben që do të lindë. Ekipi i klinikës tonë do t’ju sqarojë me kompetencë për çdo pyetje apo paqartësi që keni dhe do t’ju ofrojë...

Në vizitën e parë që do të kryejë shtatzëna,  do ti merret një kampion gjaku nga venat e krahut për të bërë disa analiza të rëndësishme për shtatzëninë. Për shëmbull, duhet përcaktuar patjetër që në fillim grupi i gjakut sipas sistemit AB0 dhe Rhezusi. Në vazhdimësi, në...