ndjekjaeçiftit Tag

Përgatitja që çifti ndjek kur i nënshtrohet proçesit të fertilizimit in vitro ka si qëllim final krijimin e embrioneve dhe transferimin e tyre në mitrën e gruas. Çifti informohet vazhdimisht për zhvillimin e embrioneve. Në varësi të numrit të vezëve të marra dhe cilësisë së embrioneve...

Klinika Gliozheni është e specializuar në ndjekjen e çiftit në kuadër të riprodhimit mjekësor të asistuar. Ne sygjerojmë rrugëtimin më të përshtatshëm për secilin çift që vjen pranë klinikës tonë dhe ndjekim ecurinë e tij hap pas hapi. Terapitë që i vijnë në ndihmë çifteve me...

Përafërsisht 15% -20% e shtatzënive të njohura klinikisht përfundojnë në abort spontan. Në 4 -8% të çifteve me humbje të përsëritur të shtatzënisë, të paktën njëri nga partnerët ka anomali kromozomike. Pasojat klinike të këtyre anormalive përfshijnë sterilitetin, abortet e përsëritura dhe lindjen e fëmijëve...

Biopsia embrionale është një procedurë që lejon identifikimin e anomalive gjenetike në embrionet e krijuara nëpërmjet fekondimit in vitro, përpara se këto embrione të transferohen në mitrën e gruas. Ajo kryhet në rastet kur prindërit janë mbartës të një anomalie gjenetike. Nëpërmjet kësaj teknike, disa qeliza...

AMH ose hormoni anti-mullerian është një test laboratorik që përdoret për të vlerësuar rezervën e ovariane ose numrin e vezëve të një gruaje. AMH prodhohet nga folikujt që gjenden në vezoret e gruas. Vlerat e rritura të AMH (më shumë se 1 ng/mL) tregojnë se gruaja...

Gjatë fekondimit in vitro gruaja i nënshtrohet paraprakisht stimulimit hormonal të personalizuar, për të rritur sa më shumë vezë. ​ Ditën që kryhet procedura e pick up-it, gruaja do të jetë nën anestezi, ndërkohë mjekët aspirojnë folikujt në secilën vezore në brendësi të të cilave janë...

Gjatë trajtimeve të infertilitetit, përdoren hormone për të stimuluar zhvillimin e sa më shumë vezëve. Të gjitha këto vezë do ti nënshtrohen procedurës së ICSI-t në laboratorin e fekondimit in vitro. Pas fertilizimit të vezëve dhe zhvillimit të embrioneve, zgjidhen ato me të mirat dhe transferohen...

Duke u përditësuar herë pas here me teknikat në fushën e riprodhimit mjekësor të asistuar, ne sygjerojmë rrugëtimin më të përshtatshëm për secilin çift që vjen pranë klinikës tonë duke ndjekur ecurinë e tij hap pas hapi dhe duke pasur si qëllim kryesor marrjen e...

Në takimin e parë është vendosur lidhja midis çiftit dhe mjekëve si dhe janë bërë sqarimet fillestare të nevojshme. Disa nga momentet kryesore të takimit pasardhës  janë: - Vlerësimi  i analizave që mjeku ka kërkuar në vizitën e parë.

Kohë më parë, për shumë çifte ishte e pamundur të kishin fëmijë. Sot ekziston një shpresë, quhet Fekondim In Vitro dhe përbëhet nga një seri teknikash revolucionare të cilat e bëjnë shtatzëninë një ëndër të prekshme për të gjithë. Klinika ju ofron mundësitë më të mira bashkëkohore...