paptest Tag

Pap testi është një ekzaminim që shërben për të testuar praninë e kancerit të qafës së mitrës tek gratë. Konstatimi i hershëm i qelizave kancerogjene rrit mundësinë e kurimit. Gjithashtu Pap testi detekton ndryshimet në qelizat kancerogjene të cilat tregojnë për zhvillimin e kancerit cervikal. Në...

Nëpërmjet analizës së spermogramës, mundet të vlerësohet cilësia e materialit seminal duke matur parametra si vëllimi, përqëndrimi i spermatozoidëve, lëvizshmëria dhe morfologjia e tyre. Por, ka raste kur infertiliteti mashkullor mbetet i pashpjeguar pas analizës. Një nga arsyet është stresi oksidativ. Nivelet e larta të stresit...

Pap testi është një procedurë ekzaminuese me anë të cilit testohet prania e qelizave kancerogjene në qafën e mitrës. Pap testi mund të kryhet gjithashtu për të zbuluar infeksione seksualisht të transmetueshmë si psh Human Papiloma Virus (HPV). Infeksionet dhe qelizat jonormale mund të jenë të pranishme,...

Infeksione seksualisht të transmetueshme (IST) mund të përhapen nëpërmjet kontaktit seksual të pambrojtur. Ato mund të transmetohen me anë të gjakut të infektuar, lëngjeve të tjera të trupit, nga kontakti i lëkurës së dëmtuar me lëngjet e trupit apo nga nëna tek fëmija gjatë lindjes. Disa...

Vajzat dhe gratë mund të gjejë pranë Klinikës Gliozheni mbështetjen e nevojshme gjatë çdo faze të jetës së tyre duke filluar nga puberteti, adoleshenca, lindja e fëmijëve dhe jeta riprodhuese, menopauza dhe postmenopauza. Ne ju ofrojmë shërbim të kualifikuar nga një staf profesional, të  cilët asistohen...

Shërbimet Gjinekologjike në Klinikën Gliozheni Në këtë kuadër Klinika ofron:⠀ ⠀ -Ekografi gjinekologjike⠀ -Ekografi të gjirit⠀ -Vizita dhe konsulta gjinekologjike për planifikimin e një shtatzënie, për sëmundje seksualisht të transmetueshme, për menopauzë dhe për probleme endokrino - gjinekologjike.⠀ -Pap-Test⠀ -Biopsi⠀ -Konizim⠀...

Klinika Gliozheni ofron :⠀ -Analiza Hormonale⠀ -Analiza të ndryshme biokimike⠀ (gjak komplet, urinë komplet, glicemi, azotemi etj)⠀ -Ekzaminime ⠀ (ekografi 4D, Ekografi abd, ekografi gjiri, pap-test, konsult, etj)⠀ ⠀...

Kanceri i qafës së mitrës shkaktohet nga virusi HPV, human papillomavirus. Infeksioni nga HPV është njëkohësisht dhe sëmundja seksualisht e transmetushme më e përhapur sot në botë. Ka gjithësej 40 tipe të HPV prej të cilëve vetëm disa shkaktojnë kancer. Ndërgjegjësimi ndaj kancerit të qafës së mitrës...