prindërbëhemitëdy Tag

Në disa raste partneri i shtatzënës fillon të përjetojë simptoma ose të ketë sjellje të njëjta me ato të nënës së ardhshme. Aftësia për të kuptuar partneren dhe për ta vendosur veten në vendin e saj si dhe stresi për çështjet financiare dhe shëndetsore ndërthuren së...

Fillimisht, disa burra përpiqen t’i refuzojnë përgjegjsitë e rolit të babait, si dhe ankthin e frikën që lidhen me të. Mënyra më e mirë për ta larguar frikën është kontakti fizik me fëmijën, si për shëmbull, ndërrimi i pelenave, bërja e banjës apo vënia në...