prindërtëmirë Tag

Fillimisht, disa burra përpiqen t’i refuzojnë përgjegjsitë e rolit të babait, si dhe ankthin e frikën që lidhen me të. Mënyra më e mirë për ta larguar frikën është kontakti fizik me fëmijën, si për shëmbull, ndërrimi i pelenave, bërja e banjës apo vënia në...

Babai ashtu si dhe nëna duhet të jetë i informuar mbi problemet e shtatzënisë dhe të lindjes. Ndihmesë është dhe pjesmarrja në vizitat e zakonshme tek gjinekologu.