shërbime Tag

Kolposkopia është një procedurë e cila kryhet me anë të kolposkopit, për të vëzhguar qafën e mitrës (apo vulvën ose vaginën, nëse dyshohet një anormalitet) pa krijuar dhimbje. Kolposkopi është një aparaturë zmadhuese optike që i lejon gjinekologut të bëjë një ekzaminim të detajuar. Ky ekzaminim sygjerohet...

Klinika Gliozheni ofron :⠀ -Analiza Hormonale⠀ -Analiza të ndryshme biokimike⠀ (gjak komplet, urinë komplet, glicemi, azotemi etj)⠀ -Ekzaminime ⠀ (ekografi 4D, Ekografi abd, ekografi gjiri, pap-test, konsult, etj)⠀ ⠀...